Odyoloji Abd Tarihçe

ODYOLOJİ ANABİLİM DALI

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Anabilim Dalı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.01.2018 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880 Sayılı Kanununla değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanunun 3 uncu maddesi uyarınca, karara bağlanarak açılması uygun görülmüştür.  Odyoloji bölümü kuruluş aşamasında olduğundan öğrenci alımı 2020-2021 eğitim öğretim yılında alınması planlanmaktadır.

Odyoloji, normal işitme ve denge fonksiyonları ile ilgilenen; bunun yanı sıra işitme ve denge bozukluklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapan; kendi alanına özgü test yöntemleri ile işitme ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi ve tespit edilmesine yönelik uygulamaları içeren; belirlenen bozukluğa bağlı olarak uygun cihaz seçimi ve uygulaması da dahil olmak üzere gerekli (re)habilitatif yaklaşımların gerçekleştirilmesini kapsayan bir bilim dalıdır.

Odyoloji bilim ve sağlık alanının uygulama yetkisi ‘odyolog’ olarak isimlendirilen meslek elemanı tarafından temsil edilmektedir. Odyolog, 2011 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından meslek tanımı yapılan ve resmen tanınan bir meslektir. Bu tanıma göre; “Odyolog, odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek mensubudur’’.

odyo1

KARİYER ALANLARI

Odyolog, işitme ve dengeyle ilgili hastalıkların tanısında uzman hekimin yönlendirmesiyle tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlamasını yapar. İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar. İşitme tarama programlarında yer alır ve bu programdaki testleri yapar. Gürültü ölçümleri yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur. Cerrahi işlemler sırasında gerekli görülmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar. Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar. İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabilitasyonunu yürütür. İşitme ve denge ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır.

Odyoloji Anabilim Dalı altında, Odyoloji Bilim Dalı bulunmaktadır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast