Tarihçe


Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Tarihçesi

DEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’ nin kurulmuş teklifi ilk olarak 2015 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Müdürlüğü görevinde bulunan sayın Prof.Dr. Atilla Akkoçlu önderliğinde, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Günay Kırkım tarafından ‘Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’ olarak yapılmıştır.Fakültemiz, Yüksek Öğretim Kurumu’ nun talebi ile isminde bulunan teknoloji ifadesi çıkarılarak,Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversitemizin 15.Fakültesi olarak,13 Haziran 2016 tarih ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda ve  03 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı resmi gazetede yayınlanarak kurulmuştur.

Üniversiteler araştırma yapmak, üst düzeyde eğitim sağlamak, bilgiyi üretmek  ve yaymak  olarak ifade edilebilecek  evrensel değerlere sahip olmalıdır. Bu evrensel değerler temel alınarak,  ülke gereksinimlerimizi karşılayacak,  bilgi ve teknolojiye dayalı çağdaş yöntemlerle yetiştirilen  insan ve toplum sağlığı hizmetlerinde etkin, etik değerlere sahip teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık, başarılı  sağlık  hizmeti uygulayıcılarına ve çalışanlarına ihtiyaç vardır.  Sağlık Bilimleri Fakültemiz bu ihtiyacı karşılayabilmek için yetiştirmeyi amaçladığı sağlık sektörü meslek üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yetkinliği kabul gören, ülkemiz insan ve toplum sağlığının geliştirilmesinde, hasta güvenliğinin arttırılmasında etkin çalışan, içinde bulunduğu toplumun gelişmesi için sürekli araştıran, sorgulayan bireyler olmasını hedeflemektedir. Ülkemizin gereksinimleri ve toplumun ihtiyaçları göz önüne alınarak fakülte  kurulu kararı ile öncelikle aşağıda isimleri belirtilen bölümlerin açılması üniversitemiz senatosuna 19.12.2017 tarihinde teklif edilmiştir. 2018 yılında Yüksek Öğretim Kurulunun 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aldığı karar ile  bu bölümler açılmıştır; 

         Odyoloji Bölümü (Prof. Dr. Günay Kırkım Bölüm Başkanı)

         Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu Bölüm Başkanı)

         Beslenme ve Diyetetik Bölümü (Yard. Doç. Dr. Rüksan Çehreli Bölüm Başkanı)

Fakültemizin açılan üç bölümü 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim öğretime başlayacak şekilde kuruluş çalışmalarına devam etmektedir. Fakülte 2016-2017 yılları arasında ilk faaliyetlerini, Tıp Fakültesi dekanlık binası  1. Katta kendisine tahsis edilen bir odada sürdürmeye başlamış, 2018 yılında Tıp Fakültesi Derslikler Binası 2. Katındaki yerine taşınmıştır. 

ÜNİVERSİTEMİZİN (SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ) 35. YIL ANSİKLOPEDİSİ  İÇİN TIKLAYINIZ


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast