Fakülte Yönetim Kurulu

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU


Kuruluş ve İşleyişi:

Görevleri:

  Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

 

Prof.Dr.Orhan ÖZBEY
Dekan V.
Telefon : 0 232 412 85 00
Dahili : 28500
Prof.Dr. Sedat YANTURALI
Üye
sedat.yanturali@deu.edu.tr
Prof.Dr. Günay KIRKIM
Üye
gunay.kirkim@deu.edu.tr
Prof.Dr. Gülmira KURUOĞLU
ÜYE
gulmira.kuruoglu@deu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Rüksan ÇEHRELİ
Üye
ruksan.cehreli@deu.edu.tr
Doç. Dr. Hale AKSU ERDOST
ÜYE
hale.erdost@deu.edu.tr
Doç. Dr. Serdar BAYRAK
ÜYE
serdar.bayrak@deu.edu.tr
Ahmet Cevdet ORAL
FAKÜLTE SEKRETERİ
Telefon: 0 232 412 85 04
Dahili: 28504

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast