Misyon


Sağlık hizmetinin en etkin şekilde ekip çalışması ile verilebileceğinin bilincinde olarak, toplumun sağlık gereksinimlerini sahiplenen, araştıran ve çözüm yollarını üretebilen, mesleğin gerektirdiği bilimsel bilgi, beceri ve değerlerle donanmış, mesleğini evrensel etik ilkelere uygun bir anlayışla yerine getirmeyi hedefleyen, iyi iletişimci ve liderlik özelliklerine sahip, sürekli mesleksel gelişimin ve multidisipliner çalışmanın önemini kavrayan ve sahiplenen, uluslararası düzeyde yeterliliğe sahip sağlık hizmeti ve teknolojisi alanında profesyoneller yetiştirmektir.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast