Sunumlar


    TEK SAĞLIK ÇALIŞTAYI 

    "KİST HİDATİK" 

    12 HAZİRAN 2019 

    İZMİR 

    Sunumlar: 

    PROF. DR. OSMAN YILMAZ 

    DEÜ Sağlık Bilimleri Fak. Dekanı V 

    İzmir Veteriner Hekimleri Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı 

    Sunuma erişim için bağlantıya tıklayınız: 

    · "Tek Tıp Tek Sağlık" 

    Doç. Dr. Serap Süzük YILDIZ 

    TMC Tek Sağlık Çalışma Grubu 

    Sunuma erişim için bağlantıya tıklayınız: 

     · "İnsanda Kistik Ekinokkozda Klinik Bulgular" 

    Prof. Dr. Şükran KÖSE 

    BUHASDER 

    Sunuma erişim için bağlantıya tıklayınız: 

    · "Kistik Ekinokokkozun İnsan Epidemiyolojosi" 

    Prof. Dr. Ülgen Zeki OK 

    Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD 

    Sunuma erişim için alttaki bağlantıya tıklayınız: 

     · "Hayvanlarda Kist Hidatik" 

    Prof. Dr. Süleyman AYPAK 

    Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji AD 

    Sunuma erişim için bağlantıya tıklayınız: 

     · "Tek Sağlık" 

    Prof. Dr. Mehmet Ali ÖKTEM 

    TMC Tek Sağlık Çalışma Grubu 

    Sunuma erişim için bağlantıya tıklayınız: 

    · " Deneysel Ekinokokkoz modelleri" 

    Prof. Dr. Tonay İNCEBOZ 

    DEÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji AD 

    Sunuma erişim için bağlantıya tıklayınız: 

    · "Tek Sağlığın Veteriner Hekimlik Boyutu" 

    Veteriner Hekim Adnan Serpen 

    İzmir Veteriner Hekimleri Odası 

    VHS Çalışma Grubu 

    Sunuma erişim için bağlantıya tıklayınız: 

    · Kist Hidatikte Girişimsel Radyoloji ve Görüntüleme" 

    Doç. Dr. Aytaç GÜLCÜ 

    DEU Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji AD 

    Sunuma erişim için bağlantıya tıklayınız: 

      · Kist Hidatik Cerrahisi" 

    Prof. Dr. Tarkan ÜNEK 

    DEU Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD 

    Sunuma erişim için bağlantıya tıklayınız: 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast