Dil ve Konuşma Terapisi Tarihçe

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜNÜN KURULUŞ VE GELİŞİM TARİHİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde  bölüm başkanı olarak görevlendirecek kadrolu öğretim üyesi bulunmadığından,  rektörlük makamının 25.12.2017 tarihli, 38137489/201.99-40216 sayılı yazısı ile Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Gülmira Kuruoğlu kurulacak olan Dil ve Konuşma Terapisi bölümünü nün kuruluş çalışmalarını koordine etmek ve hazırlamak üzere 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca mevcut görevine ilaveten görevlendirilmesi uygun görülmüştür. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.01.2018 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880 Sayılı Kanununla değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanunun 3 uncu maddesi uyarınca, karara bağlanarak açılması uygun görülmüştür.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast