Beslenme ve Diyetetik Tarihçe

KURULUŞ VE GELİŞİM TARİHİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde bölüm başkanı olarak görevlendirecek kadrolu öğretim üyesi bulunmadığından,  rektörlük makamının 25.12.2017 tarihli, 38137489/201.99-40216 sayılı yazısı ile Onkoloji Enstitüsü Prevantif onkoloji anabilim dalı öğretim üyesi Doktor. Öğretim Üyesi Rüksan Çehreli kurulacak olan Beslenme ve Diyetetik bölümünün kuruluş çalışmalarını koordine etmek ve hazırlamak üzere 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca mevcut görevine ilaveten görevlendirilmesi uygun görülmüştür. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21.03.2018 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880 Sayılı Kanununla değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanunun 3 uncu maddesi uyarınca, karara bağlanarak açılması uygun görülmüştür.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast