Beslenme ve Diyetetik ABD Tarihçe


Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21.03.2018 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880 Sayılı Kanununla değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanunun 3 uncu maddesi uyarınca, karara bağlanarak açılması uygun görülmüştür.

Ülkemizde beslenme ve diyetetik bilimi ve sağlık alanının uygulama yetkisi “Diyetisyen” lere verilmiştir. Bölüm, DEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde yer almaktadır.

Bölüme öğrenci puan türü olarak “MF-3”  puanı ile alınacaklardır. Bölümde eğitim öğretim dili Türkçe olacaktır. Bölümün amaçları, bireyin yeterli, dengeli sağlıklı beslenmesini sağlamak, bireylerin hastalık durumlarında medikal diyet tedavileri düzenlemek, toplumun yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanması, bilimsel ve etik değerlere sahip, beslenme ve diyetetik bilimindeki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan “Diyetisyenler” yetiştirmektir.

beslenme1

 

beslenme2

 

KARİYER ALANLARI

Diyetisyenlerin çalışma alanları oldukça geniştir. Klinik diyetisyeni olarak hastaneler,  sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb. yerlerde, Diyabet Diyetisyenliği, Pediatri, Metabolik hastalıklar, Onkoloji Diyetisyenliği, Cerrahi diyetisyenliği, Enteral-Parenteral nutrisyon Üniteleri, toplu beslenme diyetisyeni; Çalışan diyetisyeni,  Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, Çocuk ve yaşlı bakımevleri, Spor okulları, vb. Besin Endüstrisinde ürün diyetisyeni; özel diyet ürünlerinin geliştirilmesi, Özel danışmanlık  diyetisyenliği; Bakanlıklarda ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesinde, Eğitim kurumlarında akademisyen olarak, Gazete, Dergi yazarlığı, Radyo, TV gibi medya programlarında topluma bilgi verme amaçlı görev alabilirler.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast