Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ

 

6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 06.04.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Dil ve Konuşma Terapisi mesleği yasal statüye kavuşmuştur. Kazanılan bu statü ve aynı zamanda dil ve konuşma terapistlerine duyulan ihtiyacın artması dolayısıyla gerekli girişimlerde bulunulmuş ve 17/01/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Dil ve Konuşma Terapisi Bölümün açılması uygun görülmüştür.

Bölümümüz henüz kurulum aşamasındadır, öğrenci alımına başlanmamıştır. Kurulum aşamasında olan bölümün temel amacı “Dil ve Konuşma Terapisti” meslek unvanı ve görev tanımına uygun ulusal ve uluslararası standartlarda terapist yetiştirmek olacaktır.

biiiii

Dil ve konuşma terapisti insan iletişimi ve dil-konuşma ile ilgilenir ve nedenlerine bakmaksızın çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda tüm ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil (lisan) bozukluklarını tedavi eder. Dil ve konuşma terapisti insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirmesi, tedavisi ve bilimsel incelemesinden sorumlu bir meslek erbabıdır. Dil ve konuşma birbirinden farklı iki olgudur. Dil, düşüncelerimizi sembolik olarak kodladığımız ve iletişim kurmak için kullandığımız bir dizgedir. Dil ikiye ayrılır: Alıcı dil ve İfade edici dil. Alıcı dil: Söylenilenlerin ve yazılanların algılanması. İfade edici dil: Duydu ve düşüncelerimizin sözlü ve yazılı olarak ifade edilmesidir. Dil, beynin dille ilgili merkezleri tarafından kontrol edilir ve sağlanır ve bu merkezlerde meydana gelen hasarlar sonucu alıcı veya ifade edici dil bozuklukları ortaya çıkar. Konuşma ise sözel dildeki sesleri çıkarmak için gerekli olan motor işlemlerdir. Konuşmanın gerçekleşmesini sağlayan konuşma organlarıdır. Konuşmanın olabilmesi için diyafram, akciğerler, nefes borusu, gırtlak, ses telleri, damak, dil, burun ve dişlerin ortak işbirliği gerekir. Bunlardan bir ya da birkaçında yapı ve işleyiş bozukluğunun olması konuşma bozukluklarına neden olmaktadır. Dil ve Konuşma Bozuklukları tamamen farklı doğada olduğu için dil ve konuş sorunlarında uygulanacak tedavi yaklaşımları da farklıdır.

bii-11

Dil ve Konuşma Terapisi lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilecek ve bölümün eğitim dili Türkçe olacaktır. 4 yıl boyunca alanında uzman öğretim üyeleri tarafından hem teorik hem uygulamalı dersler yürütülecektir. Teorik ve uygulamalı derslerdeki eğitimin içeriği Biyomedikal Bilimler, Dilbilimi, Davranış Bilimleri, Dil ve Konuşma Terapisi Bilimi, Araştırma Bilimleri ve Halk Sağlığı gibi farklı alanlara yönelik olacaktır. Bu alanlara yönelik dersler dışında öğrencilerimiz alan bilgilerini geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalara yönlendirilecek ve bu çalışmalarını seminer, rapor, araştırma projeleri biçiminde olacaktır. İyi bir konuşma ve dil terapisti yetiştirmek için, bu mesleğin pratikteki uygulamalarını görmek ve farklı bozukluklarda farklı uygulamaları tanımak adına bizzat terapileri izlemek oldukça önemlidir. Bu açıdan bölüm öğrencilerine yeterince dil ve konuşma terapisi uygulamalarını izleme imkanı sağlanacaktır. Bu çalışmalar dışında öğrencilerimizin alana ilişkin deneyimlerini arttırmaya yönelik olarak kurum stajı sorumlulukları olacaktır. 4 yıllık süreci başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Dil ve Konuşma Terapisti” unvanı ile mezun olacaktır. Dil ve Konuşma Terapisti olarak mezun olan öğrenciler hem sağlık hem de eğitim kurumlarında iş olanaklarına sahip olacaktır  (Hastaneler, Sağlık Ocakları, Rehabilitasyon Merkezleri, Resmi veya Özel Eğitim Merkezleri vb., Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Danışma Hizmetleri Merkezleri vb., Kendi merkez/klinikleri).

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast