Tarihçe


Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Tarihçesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (DEÜ SBF), Üniversitemizin15. Fakültesi olarak, 13 Haziran 2016 tarih ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda ve 03 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı resmi gazetede yayınlanarak resmen kurulmuştur.

DEÜTF Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Prof. Dr. Gürkan ERSOY, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.08.2016 tarihli ve 73112577-201.02.99-2072/53919 sayılı yazısı ile DEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına vekâleten atanmıştır.

Rektörümüz Prof. Dr. Adnan KASMAN tarafından 03.10.2016 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Gülgün OKTAY ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Sema ÖZAN, 2547 sayılı kanunun 16/a maddesine göre DEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı kadrolarına atanmış ve 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca mevcut görevlerine ilaveten ilgili birimde görevlendirilmişlerdir.